Силициев монокристал за инфрачервената оптика и СО2 лазери

 • Външен диаметър: до Ф155 мм
 • Тип на проводимост – P или N
 • Ориентация - 100, 111
 • Пропускане - >52%
 • Съпротивление за оптично качество
 • N тип – 10 ÷ 30 Ω/см
 • Р тип – 15 ÷ 40 Ω/см
 • Съпротивление за огледала
 • N и Р тип – 0,005 ÷ 0,2 Ω/см
 • Форма – цилиндрична, правоъгълна
 • Толеранс по диаметър на заготовката - ±0,03 мм
 • Толеранс по дебелина на заготовката - ±0,025 мм