Технологични възможности

1. Изтегляне на силициев монокристал

Разполагаме с три пещи за изтегляне на силициев монокристал по метода на Чохралски с максимален диаметър Ф165 мм. Производствен капацитет – 1500 кг/месец В производството се използват материали и консумативи от доказани в бранша производители, което гарантира производство на кристали с необходимата чистота и свойства. Нашият дългогодишен производствен опит, съчетан с използването на съвременни технологии и практики, ни позволява да изработваме кристали с висока чистота и качество, съгласно изискванията на нашите клиенти.

2.Разкрой на кристала

След изтегляне, кристалът се поставя в разкрояваща машина, където се отрязва началния и крайния конус. След това се разкроява цилиндричната част на необходимите дължини. За рязането се използват диамантени дискове за външно рязане.

3.Външно шлайфане на кристала

В зависимост от поръчките на клиентите кристалите се шлайфат по външен диаметър на центрови шлайф с диамантена шайба. Разполагаме с три центрови шлайфа с общ капацитет 2000 кг/месечно. Максимален диаметър на шлайфане Ф200 мм. Точност 0,03 мм. Грапавост на повърхнината – Ra ˂ 0.25

4.Рязане на заготовки

След външно шлайфане, кристалът се нарязва на пластини с дебелина съгласно изискванията на клиентите. За рязане се използват машини за вътрешно рязане с диамантено покритие на диска. Разполагаме с 5 машини за рязане с капацитет 2500 кг/месечно. Максимален диаметър Ф152 мм. Дебелина на пластината до 80 мм. Точност на рязане по дебелина - ± 25 микрона.

5.Оквадратяване на кристала

Използва се машина за оквадратяване с два диска за външно рязане. Капацитет – 2000 кг/месечно. Изработва правоъгълни заготовки с максимален диагонал 200 мм.

6.Плоско шлайфане

Шлайфат се заготовки с максимални размери 200х200 мм. Капацитет – 1000 кг/месечно.Грапавост на повърхността – ˂ Ra 0.1

7.Фасетиране

Фасетираме заготовки с диаметър до 150 мм, също така и правоъгълни пластини. Големина на фаската до 5 мм.Точност на фасетиране 0,1 мм.